H A V E A T E A M :

imageedit_13_8591509830.png

 

imageedit_3_5356630641

Ν Α Σ Ι Α / FOUNDER

 

icon Κάνε C L I C K στα πρόσωπα της ομάδας για να μάθεις περισσότερα!

 

SOCIAL MEDIA MANAGERS / EDITORS :

imageedit_3_90hbb89269518                                                                                              imageedit_1_6774789463

        Β Ι Κ Υ                                                                                                    Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α

 

 

 

COLUMNISTS PER  D A Y:

 

        Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α :                                                                       Τ Ρ Ι Τ Η:  

       imageedit_1_9726331572.png           imageedit_2_4540547091.png                     imageedit_3_3212943237        imageedit_1_7264255240.png       imageedit_3_2633898071.png

        Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η      Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ           Σ Η Λ Ι Α     Μ Α Ρ Ι Α  Α.      Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α

                                                                                  


         

 

                  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η :                                                  Π Ε Μ Π Τ Η :

   imageedit_6_2604787699.png             imageedit_1_2159701198.png                   imageedit_10_6185877911.png          imageedit_2_6967289261.png           imageedit_3_8387438334.png

Λ Υ Δ Ι Α  Π.             Α Θ Η Ν Α                    Μ Α Ρ Ι Α  K.        Β Α Σ Ω        Ι Ω Α Ν Ν Α

 

                                

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η :                                                   

   imageedit_3_5346998348.png              imageedit_3_8693198669.png            imageedit_1_2928725682.png                  

Ε Ι Ρ Η Ν Η  Α.      Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ     Φ Α Ν Η Σ               


 

       Σ Α Β Β Α Τ Ο :                                                                  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η:

     imageedit_3_90hbb89269518          imageedit_1_8088679064.png        imageedit_1_3673366457.png                  imageedit_1_5879790022.png            imageedit_12_2932369772.png

    Β Ι Κ Υ        Ν Ι Κ Ο Λ Ε Τ Τ Α       Ε Μ Μ Α            Μ Α Ρ Ι Α  Ν.        Ν Α Σ Ι Α  Ν.


                    

 

 

       H A V E A T E A ‘ S   V O I C E :

imageedit_3_7233046129.png

 

 

D I G I T A L  a r t i s t :

imageedit_9_5882831379.png

 

 

H A V E A T E A ‘ S   M U S I C   C O V E R S :

imageedit_1_6237282052.png

 

 

H A V E A T E A ‘S   G I R L :

imageedit_5_8380930759

 

 

P H O T O G R A P H S   B Y :

                                      imageedit_1_6484875120.png                 imageedit_8_8624887108

 

 

mailing(1).png   Θες κι εσύ να γίνεις  #haveatear;  Στείλε μας μήνυμα εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements