H A V E A T E A M :

imageedit_5_8676075913

 

imageedit_3_4141ρτ846876

Ν Α Σ Ι Α / FOUNDER

 

icon Κάνε C L I C K στα πρόσωπα της ομάδας για να μάθεις περισσότερα!

 

SOCIAL MEDIA MANAGERS / EDITORS :

imageedit_3_90hbb89269518                               imageedit_2_962τρρ4190252                               imageedit_1_6774789463

        Β Ι Κ Υ                                         Ε Β Ε Λ Ι Ν Α                                Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α

 

COLUMNISTS PER  D A Y:

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α :                                                       Τ Ρ Ι Τ Η:                                            

imageedit_3_9410984132              imageedit_2_8499940358                               imageedit_16_8370κκ045721       imageedit_5_tttgg6271272569      imageedit_1_3267939630         

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η                                                   Κ Ω Σ Τ Α Σ      Ε Λ Ε Ν Α        Σ Ο Φ Ι Α

                        Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ    

 

 

 

                         Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η :                                                             Π Ε Μ Π Τ Η :

imageedit_ρφφ7_8795077852       imageedit_1_46OOO78080715       imageedit_4_8600324973.png                                 imageedit_3_90hbb89269518     imageedit_1_7781582526.png                

   Ή Λ Ι Σ         Ι Ω Α Ν Ν Α        Σ Η Λ Ι Α                                   Β Ι Κ Υ         Μ Α Ρ Ι Α

 

                   Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η :

   imageedit_1_tt9724704355          imageedit_3_540188ερτφ8500              imageedit_1_6975752830.png

      Σ Τ Ε Λ Λ Α    Θ Ε Μ Η Σ      Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α

 

        

 

  Σ Α Β Β Α Τ Ο :                                                                        Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η :

imageedit_2_962τρρ4190252                 imageedit_2_5354ttt858800                                          imageedit_1_6774789463              imageediRTTT55472122.png

Ε Β Ε Λ Ι Ν Α        Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α                   Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α           Μ Ι Ν Α

 

mailing(1).png   Θες κι εσύ να γίνεις  #haveatear  ; Στείλε μας μήνυμα εδώ.

 

Advertisements