H A V E A T E A M :

imageedit_1_5312167864

 

imageedit_3_4141ρτ846876

Ν Α Σ Ι Α / FOUNDER

 

icon Κάνε C L I C K στα πρόσωπα της ομάδας για να μάθεις περισσότερα!

 

SOCIAL MEDIA MANAGERS / EDITORS :

imageedit_3_90hbb89269518                                                                                    imageedit_1_6774789463

        Β Ι Κ Υ                                                                                             Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α

 

 

 

COLUMNISTS PER  D A Y:

 

        Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α :                                                                           Τ Ρ Ι Τ Η:  

           imageedit_1_9726331572.png          imageedit_16_8733436316.png                           imageedit_16_8370κκ045721     imageedit_5_tttgg6271272569    imageedit_4_8600324973.png

        Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η       Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ                     Κ Ω Σ Τ Α Σ     Ε Λ Ε Ν Α    Σ Η Λ Ι Α

                                                                                  


         

 

                  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η :                                                  Π Ε Μ Π Τ Η :

        imageedit_1_46OOO78080715             imageedit_1_6692473888.png                         imageedit_3_90hbb89269518     imageedit_1_7781582526.png                

       Ι Ω Α Ν Ν Α           Ε Ι Ρ Η Ν Η                         Β Ι Κ Υ         Μ Α Ρ Ι Α

 

                   Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η :

   imageedit_1_tt9724704355          imageedit_3_540188ερτφ8500              imageedit_1_6975752830.png

      Σ Τ Ε Λ Λ Α    Θ Ε Μ Η Σ      Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α

 

        

 

  Σ Α Β Β Α Τ Ο :                                                                        Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η :

 imageedit_2_962τρρ4190252                                                                     imageedit_1_6774789463             imageediRTTT55472122

 Ε Β Ε Λ Ι Ν Α                                                             Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α             Μ Ι Ν Α

                    

 

 

       H A V E A T E A ‘ S   V O I C E :

imageedit_3_7233046129.png

 

 

H A V E A T E A ‘S   G I R L :

imageedit_5_8380930759

N A T A S H A  K A Y

 

P H O T O G R A P H S   B Y :

imageedit_1_6484875120

 

 

mailing(1).png   Θες κι εσύ να γίνεις  #haveatear;  Στείλε μας μήνυμα εδώ.

 

 

 

 

Advertisements